Personalia

Christine Holm, 30 år, lokalisert i Moss faktisk!
Jobber på en iMac og har en MacBook liggende.
Programmer jeg behersker: Photoshop, Illustrator, Final Cut, Maya...

[Dette er blitt kun på hobbybasis, da jeg har fått jobb som
Trafikkstyrer i Jernbaneverket]

For spesielt interesserte.. en link til min Film samling

En låt for "Nuddel"-fans: The Bobbettes - Mr. Lee