Animasjon og IT

[PDF versjon, kun tekst]

Før jeg går inn på animasjonens historie, bør jeg se nærmere på hva animasjon er. En enkel forklaring kan være: Stillestående bilder som vises fortløpende etter hverandre, skaper en illusjon av bevegelse. En film- og visualiseringsteknikk som skaper et slikt synsbedrag. Selve ordet animasjon kommer av det engelske animation og henger sammen med det latinske ordet for sjel (animatus betyr levende). Animasjonsfilm ble tidligere ofte kalt trikkfilm etter det franske ordet triquer, som betyr ’å bedra’.[1] En animasjon kan bestå av 5 – 30 bilder som vises per sekund, antall ruter per sekund er viktig i animasjon. Jo flere bilder i sekundet, jo mykere bevegelser og høyere kvalitet. Når rutefrekvensen (frame rate) er 10 bilder per sekund må en altså ta 10 bilder for å lage et sekund film. Frames per second forkortes til fps. Digital Animasjon er en videreutvikling av den tradisjonelle animasjonen og er basert på datamaskinens muligheter til å skape bilder og video. I de siste årene er det utviklet programvare for 3D-animasjon som gir oss en mulighet til å bruke tredimensjonale uttrykk i spillefilmer, noe som er blitt mer vanlig. Enda et alternativ til animasjonsfilm er leire – og dukkeanimasjon. Man lager figurene i leire, plastelina eller annet stoff som lett kan forandres, i og med at man endrer figurene litt mellom hver bildetaking (eksponering).[2] Animasjon i nettsteder er blitt noe populært de siste årene, og det finnes uttallige programmer for slike enkle utforminger til mer livlige websider. De mest vanlige teknikkene er rute for rute animasjon, den baseres på bitmap-bilder som lastes ned men krever også effektiv komprimering. GIF-formatet er et eksempel på dette. Et annet eksempel er SWF-formatet til Macromedias FLASH. En sanntidsanimasjon som er kompakt og effektiv, men nettleseren din krever derimot en ”plugin” for å kunne spille av filmen. Dette er typiske 2D-animasjoner, mens for 3D finnes det programmer som Bryce 3D, Maya og 3D Studio Max. [3]

”Animasjon bør være en kunst... men dere kamerater har gjort det til en handelsvirksomhet... ikke kunst, men handel... uflaks.”

Uttalte Winsor McCay, den gang faren av den animerte tegnefilmen, om undergangen av industrien som han hadde hjulpet til med å skape. [4] I Februar 1914 i Chicago representerte han “Gertie the Dinosaur”, som ofte blir omtalt som den første tegnefilmen. Det hadde vært produsert og utgitt mange animasjoner før den tid, og det er tydeligvis uenigheter ved hvilken som var den første. Deriblant ”Fantasmagorie” av franskmannen Émile Cohl som ble vist første gang 17. August 1908 i Paris. Winsor McCay inngikk et veddemål med noen kamerater om at han skulle vekke en dinosaur til live, og det klarte han selvfølgelig ved hjelp av animasjonsteknikken. Han fikk assistanse av en nabo John A. Fitzsimmons som laget bakgrunnene på rispapir av størrelse 6,5” ( 16, 51 cm ) x 8,5” ( 21, 59 cm ), mens McCay tok seg av selve animasjonen av Gertie. 10.000 rispapir var blitt brukt, og senere satt på papplater som ble sendt til registrering. I dag er det bare 400 eksisterende rispapir igjen, som man vet om. Winsor McCay fortsatte å produsere animasjoner etter dette, og var en av de første til å bruke celler* i stedet for papir i filmene sine. Poenget med slike celler er at bakgrunnen og deler av tegningene kan være fast, slik at man slipper å gjenta de samme tegningene for hvert bilde. Cellene gir også rom for mer kreativitet i uttrykket i tegnefilmen. En kan blant annet filme på flere plan for å skape dybdevirkning. [5]

Gertie The Dinosaur